Ničim izazvan, ali fino zamoljen od dragih kolega da napišem par vlastitih misli o gastronomskoj problematici, rado se odazvah.

Pa da krenem od samog početka. Mnogi vole jesti ali se ne usuđuju pristupiti pripremi jela, čime su sebe lišili jednog nevjerojatnog užitka, užitka stvaranja. Mnogi među nama, koji smo se jednom usudili ući u misteriju kuhinje shvatili su da ista može biti i pakao i raj. Što će meni osobno biti, od ta dva pola ipak ovisi samo o meni. Naime, kuharski posao se može raditi na različitim razinama. S osnovnim znanjem moguće je cijeli radni vijek odraditi rutinski u nekoj neambicioznoj kuhinji s često ponižavajućim primanjima. Ovo nam je u startu dano svima a o nama ovisi hoćemo li napredovati. Dakle, princip je jednostavan, onim koji imaju ambiciju pakao pretvoriti u raj preostaje mukotrpan rad i neprekidna edukacija. Na tom putu se često ispriječi nerazumijevanje nekih osnovnih principa koji vrijede u svim kuhinjama svijeta. Jedan od osnovnih je razumijevanje relacije (ne razlike) između tradicionalne i moderne kuhinje. Jednom je neki mudri kuhar rekao da tradicionalna kuhinja počiva na receptu a moderna na kuharu. Dakle, svakom je kuharu na ovome svijetu osnovni zadatak da utvrdi gradivo iz svoje tradicionalne, regionalne, nacionalne……kuhinje. Meni se osobno uvijek postavljalo pitanje: tko sam ja da mijenjam recept kojeg su naše bake stvarale stoljećima i dovele ga do savršenstva? Putujući svijetom,školujući se na različitim kulinarskim akademijama, učestvujući na mnogim natjecanjima te kontaktirajući s mnogim kolegama shvatio sam da iskorak iz onog „bakinog“ recepta mogu napraviti primjenjujući drugačije i modernije tehnike. Još jedna od temeljnih činjenica koja može probuditi ambiciju mladog kuhara: tradicionalna kuhinja završava u loncu ili šerpi a moderna na tanjuru. U ovoj se činjenici krije trenutak kad kuhar počinje postajati moderni šef. U onom loncu ili šerpi se krije znanje tvojih predaka a u tanjuru koji iz njih može izaći krije se tvoje akumulirano znanje i kreacija, koja ti može priuštiti svakodnevna profesionalna zadovoljstva, koja su rijetkima dana.

Kuharski pozdrav,

do drugog čitanja Chef Ivan